Ի՞նչ կլիներ, եթե ես անտեսանելի լինեի

Եթե ես լինեի անտեսանելի, ինձ համար շատ լավ կլիներ։ Ինձ ոչ ոք չէր նկատի, կանեի այն ինչ ուզում էի, աղքատ մարդկանց կօգնեի, բայց մի կողմից էլ տխուր կլիներ, որ ես իմ ընկերների հետ չէի կարողանա խաղալ:

Թեստ 10

1.Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝     լրացնելով բաց թողած տառերը:

 _գաղտնիք____________________________

_վերջը______________________

__համարձակ__________________________

__ջարդել___________________________

2.Ի՞նչ է նշանակում  անհանգիստ  բառը.

ա/հանգիստ չունեցող

   3.Գրի՛ր տրված բառերի հականիշները.

ա/վտանգավոր   _անվտանգ___________

բ/չարություն  __բարություն____________

գ/թույլ  __ուժեղ______________

դ/ տգեղ __գեղեցիկ_____________

 

       4.Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված նրա տեսակը.

գ/մուրճ- ածանցավոր

  5.Տրված գոյականների դիմաց գրի՛ր դրանց հոգնակին.

ա/ծաղիկ   __ծաղիկներ__________

բ/իշխան   _իշխաններ___________

գ/քամի   __քամիներ___________

դ/փուշ   __փշեր____________

 

 6. Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե այն ինչ խոսքի մաս է:  

      Սխալ տարբերակն ընդգծի՛ր:

ա/մորեգույն-ածական

բ/ծաղիկ-գոյական

գ/հինգ -թվական

դ/ոսկեգանգուր-գոյական

 7.Դու՛րս  գրիր տեքստում փակագծերի մեջ  դրված բայերը  և  դիմացը գրի՛ր անհրաժեշտ ձևերը  (համապատասխանեցրո՛ւ տեքստին):

__փորձել-փորձում են_________________                   ________________________

_նայել-նայեց__________________                    ________________________

_ամաչել-ամաչեց__________________                    ________________________

8.Գտի՛ր տրված նախադասության ենթական և ստորոգյալը:

   Քամին  խաղում էր  նրա  ոսկեգանգուր մազերի հետ:

ենթակա       __քամին_____________

ստորոգյալ   __խաղում էր_____________

9. Տեքստում ընդգծված նախադասության մեջ դի՛ր բաց թողած կետադրական նշանը:  Ես մի մոլորակ գիտեմ, որտեղ մորեգույն դեմքով մի մարդ է ապրում:

10. Ինչո՞ւ էր անհանգստացած Փոքրիկ իշխանը.

ա/որ ոչխարը կարող էր ուտել իր միակ ծաղկին:

բ/որ  ինքնաթիռի շարժիչը անսարք էր:

գ/որ քամի էր:

դ/որ ինքնաթիռները թռչում են:

 

11.Հեղինակը Փոքրիկ իշխանի ո՞ր խոսքերից ամաչեց: 

Այնպես ես խոսում, կարծես մեծահասակ լինես:

 12.Փոքրիկ իշխանի կարծիքով ̀  ծաղիկների փշերն ինչի՞ համար են:

Նրանց թվում է, թե իրենց փշերով կարող են բոլորին վախեցնել:

Past simple (to be)

1. There were some interesting programmes on TV yesterday.

2. My Fatherwas really angry with me yesterday.

3. Our exams were very difficult, so we weren’t very happy.

4. Were you in the library yesterday ?

5. One of my brothers was in Germany last year.

6. We enjoyed the meal last night The foodwas very nice.

7. Were they on holiday in Greece ?

8. Where was Richard last night ?

Enjoy — enjoyed

Hats — hated

Climb — climbed

Stay — stayed

Listen — listened

Cry — cried

Plan — planed

Decide — decided

Talk — talked

Stop — stopped

Clean — cleaned

Steudy — studied